Hem

Vi arbetar med utbildning och information om kost och livsstil – för mindre grupper eller som konsult med enskilda möten – vi utbildar dig för att du ska kunna hjälpa till och forma mötena beroende på gruppen/individens behov. 

Uppbyggnad av att få en mer rikstäckande spridning av

 – information, upplysning till intresserade

    personer/grupper

 – hjälp till självhjälpsmöten/stödgrupper 

är nu i startskede.

Men vi ser att behovet är stort

Du har nu en möjlighet att anmäla ditt intresse för att utbilda dig till konsult för att kunna hålla egna möten på din hemort och där med få en erfarenhet som gör att du kan bygga på din utbildning till att även bli företagskonsult.

Om du önskar utbilda dig till möteskonsult eller rådgivare och hålla egna möten, kan du anmäla ditt intresse till oss

på utbildningar@gi-klubben.se

Kommentera