Bokning/avboknings villkor

Kursvillkor

  • Avbokning skall ske skriftligen. Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse
  • Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald före kursstart
  • Vid avbokning senare än 3 v. före kursstart, utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av kurspriset.
  • Vid senare avbokning än 14 dagar före kursstart utgår en avbokningsavgift motsvarande 50% av kurspriset.
  • Vid avbokning senare än 24 timmar före kursdagen utgår hel kursavgift.
  • Uteblir du från kursen utan att avboka utgår hel kursavgift.
  • Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe.
  • Full återbetalning sker om kursen inställs eller flyttas till annat datum.
  • Kurslitteratur/Kursmaterial tillkommer på angivna kurspriser.
  • Mat och logi ingår ej i angivna priser