Kurser och datum

Kurser i Stockholm är fulltecknade tom våren 2016

Kurser i Överum är fulltecknade tom våren 2016

mer information och datum för nya kurser uppdateras juni 2015,
Vi kommer försöka att tillsätta en extra kurs under hösten 2015 för er som önskar gå Steg 1 och 2 för att bli MötesKonsulter.